ZDRAŽENÍ ŠKOLNÉHO OD NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU 2023-2024

4.9. až 31.10.2023

Milí žáci, vážení rodiče,

bohužel od nového školního roku budeme nuceni zvýšit školné!

 

Naši škola navštěvuje momentálně bezmála cca 300 žáků.

Státní dotaci máme bohužel pouze na 200 žáků.

Několikrát po sobě jsem žádal MŠMT o navýšení státní dotace z 200 na 300 žáků.

První žádost o navýšení žáků z 200 na 300 jsem podával již 14. 9. 2020

Bohužel nám navýšení žáků nebylo povoleno.

Důvod je, cituji: „…Jediné místo poskytovaného vzdělávání a školských služeb (tzn. naše škola) se nevyskytuje

v oblasti deficitu míst základních uměleckých škol, jak je stanovuje Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy

hlavního města Prahy 2020-2024 („DZ HMP“)…

Proti tomuto rozhodnutí jsme se 7. 10. 2022 odvolali, dodnes jsme však od MŠMT nedostali žádnou odpověď.

Upřímně řečeno, moc s navýšením dotace nepočítám.

Celý školní rok 2022-2023 jsme „žáky navíc“ financovali ze školních rezerv, které se však „tenčí…“.

Dále nám byl také díky nárůstu cen za energie zvýšen nájem v budově ZŠ Bílá.

Z výše uvedených důvodů jsme museli od nového školního roku 2023 – 2024 zvýšit školné!

 

ZDRAŽENÍ ČINÍ CCA 100 KČ MĚSÍČNĚ OPROTI ŠKOLNÍMU ROKU 2022 – 2023!

 

Veškeré informace týkající se školného naleznete na tomto linku:

http://www.zusharmonie.cz/web/cs/skola/skolne-3-74.html?tab_id=web

 

Marek Vávra - ředitel školy

Zpět