TALENTOVÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA HUDEBNÍ OBORY NA ŠKOLNÍ ROK 2023 – 2024

26.5.2023

Vážení noví zájemci o studium na naší škole,

níže je několik důležitých informací týkajících se talentových přijímacích zkoušek na školní rok 2023 – 2024.

 

Postup při přihlašování na ZUŠ

Nejprve je nutné vyplnit nezávaznou on-line přihlášku, která se nám naimportuje do elektronické školní matriky.

Pokud máte zájem o více uměleckých oborů, prosím vyplňte více on-line přihlášek na každý obor zvlášť.

On-line přihláška je vyvěšena na tomto linku:

https://www.klasifikace.jphsw.cz/prihlaska.php?&uid=k163

 

Postup při přihlašování na konkrétní termín talentové zkoušky

Talentové zkoušky na školní rok 2023 – 2024 se budou konat v pátek 26. května 2023 od 13 do 17 hodin.

Ve škole budou dvě stanoviště. U každého stanoviště si můžete zarezervovat konkrétní čas zkoušky.

Na každého nového zájemce budeme mít čas 10 minut, z tohoto důvodu je nutné přijít včas (nebo trochu dříve).

 

Zájemci, pro které již nezbylo místo v rezervačním systému, se mohou dostavit po 17 hodině.

Je možné, že budou muset chvilku čekat...

 

Talentové zkoušky na klavír budou probíhat v učebně č. 8

(poslední patro, přístavek vlevo u dívčích toalet)

Rezervace konkrétního termínu talentové zkoušky je možná na tomto linku:

https://zusharmonie.reservando.cz/#!/bookings/full/2741/2023-05-26

 

Talentové zkoušky na ostatní hudební nástroje (kromě klavíru) budou probíhat v ředitelně Harmonie č. 1

(první mezipatro, první dveře vpravo)

Rezervace konkrétního termínu talentové zkoušky je možná na tomto linku:

https://zusharmonie.reservando.cz/#!/bookings/full/2740/2023-05-26

 

Průběh talentové zkoušky

Noví zájemci o studium nemusí umět hrát na žádný hudební nástroj!

Noví zájemci o studium budou prozkoušeni z následujících schopností:

A. rytmus: schopnost reprodukovat po zkoušejícím krátké rytmické modely
B. intonační a sluchové předpoklady: rozpoznání směru melodie a počet hraných tonů, určení vyššího a nižšího tónu, opakování krátké melodie spojené s rytmem
C. zpěv písně: libovolná píseň bez instrumentálního doprovodu (např. Kočka leze dírou, Pec nám spadla, Skákal pes, Ovčáci čtveráci a další)
D. všeobecné předpoklady: komunikace, reakce, tělesná zdatnost, motorika

 

Výsledky talentových zkoušek

Výsledky talentových zkoušek budou zveřejněny nejpozději do konce června 2023 na webových stránkách školy v menu Aktuality.

Kvůli ochraně osobních údajů (GDPR) bude vyvěšeno jméno přijatého žáka v tomto formátu: "Novák J."

a jeho zařazení k pedagogovi CH ZUŠ Harmonie.

Zákonným zástupcům žáků, kteří budou přijati ke studiu, bude dále zaslán informační e-mail na e-mail uvedený

v on-line přihlášce.

Žákům, kteří přijati nebudou, e-mail zaslán nebude.

 

Závěrem

Bohužel, máme velmi málo volných míst a většině zájemců nebudeme moci vyhovět.
Je nám to opravdu velmi líto.

Volná místa vám můžeme zaručit pouze na kolektivně vyučované obory, jako např. sborový zpěv nebo taneční obor.
Již třetím rokem po sobě jsme žádali Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy o navýšení kapacity žáků naší školy.

Na rozhodnutí o navýšení kapacity od 1. 9. 2023 zatím stále čekáme…

 

Marek Vávra – ředitel CH ZUŠ Harmonie

Zpět