Nacházíte se na stránce:školaTalentové zkoušky
 
TALENTOVÉ ZKOUŠKY


CH ZUŠ Harmonie
 

Talentové zkoušky na školní rok 2024 - 2025

 

Vážení noví zájemci o studium na naší škole,

níže je několik důležitých informací týkajících se talentových přijímacích zkoušek na školní rok 2024 – 2025.

 

Postup při přihlašování na ZUŠ

Nejprve je nutné vyplnit nezávaznou on-line přihlášku, která se nám naimportuje do elektronické školní matriky.

Pokud máte zájem o více uměleckých oborů, prosím vyplňte více on-line přihlášek na každý obor zvlášť.

On-line přihláška je vyvěšena na tomto linku:

https://www.klasifikace.jphsw.cz/prihlaska.php?&uid=k163

 

Postup při přihlašování na konkrétní termín talentové zkoušky

Talentové zkoušky na školní rok 2024 – 2025 se budou konat v pátek 24. května 2024 od 13 do 17 hodin.

Ve škole budou dvě stanoviště. U každého stanoviště si můžete zarezervovat konkrétní čas zkoušky.

Na každého nového zájemce budeme mít čas 10 minut, z tohoto důvodu je nutné přijít včas (nebo trochu dříve).

 

Talentové zkoušky na klavír budou probíhat v učebně č. 8

(poslední patro, přístavek vlevo u dívčích toalet)

Rezervace konkrétního termínu talentové zkoušky bude možná od pondělí 6. května 2024 na tomto linku:

https://zusharmonie.reservando.cz/#!/bookings/full/3527/2024-05-24

 

Talentové zkoušky na ostatní hudební nástroje (kromě klavíru) budou probíhat v ředitelně Harmonie č. 1

(první mezipatro, první dveře vpravo)

Rezervace konkrétního termínu talentové zkoušky bude možná od pondělí 6. května 2024 na tomto linku:

https://zusharmonie.reservando.cz/#!/bookings/full/3526/2024-05-24

 

NÁHRADNÍ talentové zkoušky na všechny hudební nástroje (i klavíru) budou probíhat v ředitelně Harmonie č. 1

v úterý 4. června 2024 od 14 do 17 hodin

(první mezipatro, první dveře vpravo)

Rezervace konkrétního termínu talentové zkoušky bude možná od pondělí 6. května 2024 na tomto linku:

https://zusharmonie.reservando.cz/#!/bookings/full/4045/2024-06-04

 

Průběh talentové zkoušky

Noví zájemci o studium nemusí umět hrát na žádný hudební nástroj!

Noví zájemci o studium budou prozkoušeni z následujících schopností:

A. rytmus: schopnost reprodukovat po zkoušejícím krátké rytmické modely
B. intonační a sluchové předpoklady: rozpoznání směru melodie a počet hraných tonů, určení vyššího a nižšího tónu, opakování krátké melodie spojené s rytmem
C. zpěv písně: libovolná píseň bez instrumentálního doprovodu

(např. Kočka leze dírou, Pec nám spadla, Skákal pes, Ovčáci čtveráci a další)
D. všeobecné předpoklady: komunikace, reakce, tělesná zdatnost, motorika

 

Výsledky talentových zkoušek

Výsledky talentových zkoušek budou zveřejněny v týdnu od 24. do 28. června 2024

na webových stránkách školy v menu Aktuality.

Kvůli ochraně osobních údajů (GDPR) bude vyvěšeno jméno přijatého žáka v tomto formátu: "Novák J."

a jeho zařazení k pedagogovi CH ZUŠ Harmonie.

Zákonným zástupcům žáků, kteří budou přijati ke studiu, bude dále zaslán informační e-mail na e-mail uvedený

v on-line přihlášce.

Žákům, kteří přijati nebudou, e-mail zaslán nebude.

 

Závěrem

Bohužel, kapacita naší školy je omezena a všem zájemců nebudeme moci vyhovět.

Volná místa vám můžeme zaručit pouze na kolektivně vyučované obory, jako např. sborový zpěv nebo taneční obor.

 

Marek Vávra – ředitel CH ZUŠ Harmonie