Nacházíte se na stránce:školaO škole
 
O ŠKOLE
Škola

CH ZUŠ Harmonie
 


Historie školy
Historie školy
 
 
Škola byla založena v roce 2001 Markem Vávrou a jeho kolegy Jakubem Nygrýnem a Michalem Brédikem pod záštitou Pražské diecéze Církve československé husitské. Od února do června 2001 byla škola v pronájmu v prostorách farního úřadu Církve československé husitské v Praze Dejvicích ve Wuchterlově ulici.

Od září 2001 sídlí CH ZUŠ Harmonie v budově Základní školy Bílá v Praze Dejvicích nedaleko od stanice metra Dejvická (přesný popis viz. menu „kontakty“).

V říjnu 2003 byla škola zařazena do sítě škol a má akreditaci MŠMT ČR.

CH ZUŠ Harmonii navštěvuje cca 280 žáků (dětí a v menší míře i dospělých).

Právní forma CH ZUŠ Harmonie je obecně prospěšná společnost, jejíž náplní není pouze výuka uměleckých oborů, ale i organizování koncertů a kulturních akcí.

Statutárním zástupcem školy je ředitel a správní rada.


Výchovně vzdělávací program:
V CH ZUŠ Harmonii je vyučováno dle vlastního školního vzdělávacího plánu pro hudební, taneční a literárně - dramatický obor.
 
ZUŠ Harmonie
  

 Kalendář akcí VUH Harmonie
Obory

 

Pedagogický sbor tvoří kolektiv cca 20 pedagogů

s potřebnou kvalifikací a dostatečnou praxí.

 

 

 

 
Hudební
zpěv (sólový, sborový  a liturgický)
hra na klavír
klávesy
kytara
bicí nástroje
zobcové flétny
klarinet
saxofon
housle
violoncello
akordeon

Žáci mají možnost navštěvovat
přípravný pěvecký sbor pro děti předškolního věku
pěvecký sbor pro děti školního věku
komorní pěvecký sbor pro dospělé
školní orchestr
žákovskou kapelu
bubenickou kapelu
akordeonový soubor
flétnový soubor
a další seskupení
 
Taneční
vyučuje se výrazový tane pro žáky předškolního věku, školního věku i pro dospěléPo celou dobu výuky je přítomen korepetitor, který tanec hudebně doprovází dle pokynů tanečního pedagoga.
 
Literárně-dramatický
tento obor je zaměřen na základy:
herectví
jevištní mluvy
uměleckého přednesu
rétoriky
moderování
 
Filmový
tento obor je zaměřen na základy:
herectví
jevištní mluvy
uměleckého přednesu
rétoriky
moderování
 
 
Kalendář akcí VUH Harmonie
Koncertní činnost

 

 

 

 

Větší školní koncerty

 

Během školního roku se v ZUŠ Harmonii koná několik větších školních koncertů:

  • Podzimní koncert v Jamm clubu
  • Benefiční adventní koncert v Chrámu Svatého Mikuláše na Staroměstském náměstí
  • Mikulášský koncert v ZŠ Bílá
  • Koncert učitelů a jejich žáků
  • Rodinný koncert se soutěží o nejlepší rodinný recept
  • Jarní koncert v Jamm clubu
  • Závěrečný koncert
  • Hudebně divadelní podvečer
  • Absolventské a další nepravidelné koncerty a vystoupení

 

 

 

Interní koncerty

Všichni žáci mají také možnost vystoupit před publikem na interních koncertech, které organizují pedagogové jednotlivých oborů pro své žáky minimálně jednou za pololetí.

 

 

 

Benefiční koncerty

Kromě výše uvedených koncertů a besídek vystupují žáci i pedagogové CH ZUŠ Harmonie na různých benefičních akcích, např. na vernisáži Cesta za duhou - 19. ročník výstavy děl autorů s roztroušenou sklerózou v prostorách galerie Skleňák na Praze 6 aj.

 

 

 

Muzikál Bílý Motýl

ZUŠ Harmonie má také vlastní muzikál Bílý Motýl, který zkomponoval pedagog CH ZUŠ Harmonie Jakub Nygrýn. Jeho cílem bylo zapojit talentované děti ve věku 7-16 let do společného uměleckého projektu, díky kterému mohou veřejně předvést své schopnosti a nabýt nové zkušenosti při vystupování před publikem. Tuto příležitost získalo v minulosti téměř 60 dětí!

 

 

 

Kompletní servis při organizování koncertů a akcí

Zajišťujeme kompletní servis při organizování koncertu či jiné kulturní akce podle požadavků zájemce (sestavení programu, moderování, sepsání smluv s umělci, grafický návrh a tisk plakátů a vstupenek, přihlášení na OSA, propagace ad.).

 

 

 

 

 

CH ZUŠ Harmonie svou rodinnou atmosférou mezi pedagogy, žáky a rodiči vytváří vhodný prostor nejen pro výuku uměleckých oborů, ale i pro osobnostní růst budoucích umělců. Prioritou CH ZUŠ Harmonie je rozvíjet v dětech jejich přirozený talent a probudit v nich radost z vlastnícho výkonu. Cílem CH ZUŠ Harmonie je být moderní školou se spokojenými žáky a absolventy angažujícími se jak na poli amaterských umělců, tak dále pokračujícími na hudebních, tanečních i hereckých konzervatořích.

 

 
Marek Vávra dimpl. um.

 

Marek Vávra, dipl. um.

ředitel školy, zobcové flétny, sólový zpěv, sborový zpěv, liturgický zpěv

Filip Gondolán, Dis.

 

Filip Gondolán, Dis.

vedoucí oddělení marketingu, výuka zpěvu a příprava studentů ke studiu konzervatoří

Roman Haas dimpl. um.

 

Roman Haas, dipl. um.

hudební teorie, klavír, elektronické klávesy

Otakar Hájek, dipl. um.

 

Otakar Hájek, dipl. um.

zobcové flétny, sólový zpěv, sborový zpěv, liturgický zpěv