Nacházíte se na stránce:Obory
 
STUDIJNÍ OBORY


CH ZUŠ Harmonie
 


Obory - ZUŠ Harmonie
V NAŠÍ ŠKOLE MŮŽETE STUDOVAT NÁSLEDUJÍCÍ UMĚLECKÉ OBORY
 
 

HUDEBNÍ OBOR



LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ



TANEČNÍ OBOR



ŠKOLNÍ ORCHERSTR



AKORDEONOVÝ SOUBOR



KAPELA PRVNÍ DECH



FILMOVÁ TVORBA



LITURGICKÝ ZPĚV



MLÁDEŽNICKÁ LITURGIE


 
 


 




 

Církevní husitská základní umělecká škola Harmonie svou rodinnou atmosférou mezi pedagogy, žáky a rodiči vytváří vhodný prostor nejen pro výuku uměleckých oborů, ale i pro osobnostní růst budoucích umělců. Prioritou CH ZUŠ Harmonie je rozvíjet v dětech jejich přirozený talent a probudit v nich radost z vlastního výkonu. Cílem CH ZUŠ Harmonie je být moderní školou se spokojenými žáky a absolventy angažujícími se jak na poli amaterských umělců, tak dále pokračujícími na hudebních, tanečních i hereckých konzervatořích. 

 

Více informací o Církevní husitské základní umělecké škole Harmonie