Nacházíte se na stránce:Erasmus+
 
ERASMUS+


CH ZUŠ Harmonie
 

 

CH ZUŠ Harmonie získala z prostředků EU v roce 2022 grant ERASMUS+ v celkové výši 23 861 EUR.

Agentura Dům zahraniční spolupráce zatím uhradila škole zálohu ve výši 19 088,80 EUR a zbytek bude škole doplacen až po ukončení grantu.

ERASMUS+ je program EU na podporu vzdělávání a nabízí příležitosti k mobilitě nejen žáků, ale také učitelů. My jsme se rozhodli pro účast v projektu Krátkodobých mobilit - KA122-SCH - Krátkodobé projekty pro mobilitu studujících a zaměstnanců ve školním vzdělávání.

 

V rámci grantu ERASMUS+ navázala CH ZUŠ Harmonie partnerství se dvěma následujícími školami:

Escola de Música JPC Španělsko Cataluña Barcelona (https://agora.xtec.cat/escolademusicsijpc/)

a Conservatorio Profesional de Música "El Ejido" Španělsko.

 

Se školou Escola de Música JPC Španělsko Cataluña Barcelona jsme navázali velmi intenzívní partnerství (přátelství), v rámci kterého vznikly následující projekty:

 

V termínu od 21. do 23. června 2022 Harmonii navštívilo 33 hudebníků a pedagogů z barcelonské školy a měli jsme společný program (koncerty, návštěvy ad.)

 

V termínu od 9. do 13. prosince 2022 navštívil ředitel Harmonie Marek Vávra společně s koordinátorkou projektu ERASMUS+ Markétou Vávrovou v rámci přípravné návštěvy barcelonskou školu Escola de Música JPC, v rámci které jsme si prohlédli školu, navštívili výuku a koncerty organizované školou a vymysleli a naplánovali společné projekty.

odkaz na fotogalerii:

https://www.flickr.com/photos/zusharmonie/albums/72177720313302891

 

V termínu od 2. do 6. dubna 2023 navštívilo Harmonii 5 hudebníků - pedagogů z Barcelonské školy. Tři pedagogové - hudebníci byli u nás v rámci tzv. shadowing - stínování, kdy navštěvovali předem dohodnutá vyučování, o která projevili zájem. Další dva pedagogové - hudebníci byli u nás coby pozvaní specialisté, kteří nás obohatili svými zkušenostmi a dovednostmi. V rámci návštěvy pedagogů - hudebníků z Barcelony jsme měli mimo jiné 2 společné koncerty (mezinárodní a edukační) a také jsme společně nahráli hudební sóla a videa do společného videoklipu k písni „Happy“ a dále uspořádali společnou večeři. Španělská delegace byla velmi spokojena s návštěvou naší školy a ředitel Barcelonské školy se vyjádřil, že naše školy mají velmi podobný temperament.

odkaz na fotogalerie:

https://www.flickr.com/photos/zusharmonie/albums/72177720313331223

https://www.flickr.com/photos/zusharmonie/albums/72177720307582409/

https://www.flickr.com/photos/zusharmonie/albums/72177720313323320

 

V termínu od 12. do 19. května 2023 pedagogové a žáci naší školy navštívili partnerskou školu Escola de Música JPC Španělsko Cataluña Barcelona, kde absolvovali společný program (koncerty, návštěvy, natáčení videoklipu ad.). Návštěvy se zúčastnilo celkem 22 lidí, přičemž 13 lidí (3 pedagogové a 10 žáků) mělo ubytování a letenky hrazeno z grantu ERASMUS+ a zbylých 10 lidí si všechny náklady hradilo z vlastních zdrojů.

odkaz na fotogalerie

https://www.flickr.com/photos/zusharmonie/albums/72177720313321567 

https://www.flickr.com/photos/zusharmonie/albums/72177720309446368/

 

V termínu od 25. září do 1. října 2023 navštívili 4 pedagogové Harmonie partnerskou školu v Barceloně v rámci tzv. shadowing - stínování. Pedagogové Harmonie se seznámili s metodami a organizací výuky v barcelonské škole a také měli několik společných akcí (např. koncertů, výletů ad.).

https://www.flickr.com/photos/zusharmonie/albums/72177720312011411/

 

ZPRÁVA NA ŠKOLNÍM FACEBOOKU:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02Tp6UNLBQJT8x3PaMojM9UDK9FD2r8JJaoUggWGxoFjCNb2H2YRtwhqQZNVtZ6ZRPl&id=100063681061668&mibextid=WC7FNe 

 

KOMPLETNÍ FOTOKOLEKCE NA FLICKRU:

https://www.flickr.com/photos/zusharmonie/collections/72157721876820023/

 

VIDEOKLIPY:

ERASMUS YouTube playlist:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLTal1_4CQYdDxpLMA8rSA8_gLjZ_sb4sJ

 

Mezinárodní videoklip „Happy“:

https://www.youtube.com/watch?v=lf6YxVOC9Bg&ab_channel=C%C3%ADrkevn%C3%ADhusitsk%C3%A1z%C3%A1kladn%C3%ADum%C4%9Bleck%C3%A1%C5%A1kolaHARMONIE 

 

Duo Lupino - záznam z Mezinárodního přátelského koncertu v Jamm clubu v úterý 4. dubna 2023

https://www.youtube.com/watch?v=UR3VUxC2hkY 

 

Raval’s Band - Duo Lupino - záznam z Letního koncertu s hudebníky z partnerské školy z Barcelony v chrámu sv. Mikuláše ve čtvrtek 23. června 2022

https://www.youtube.com/watch?v=ZAuC66VVYwo 

publikováno: 30.9.2022 | Markéta Vávrová