Nacházíte se na stránce:Aktuality
 
AKTUALITY


CH ZUŠ Harmonie
 

Aktuality

Filtr

Rodinný koncert spojený se soutěží o nejlepší rodinný recept

23.4.2024 - Marek Vávra
Milí žáci, rodiče a přátelé naší školy,níže uvádíme podrobnosti týkající se Rodinného koncertu 23. 4. 2024: 1.)     Na koncert se mohou přihlásit jakýkoliv rodinní příslušníci žáka naší školy (rodiče, prarodiče, sourozenci a další příbuzní) v jakémkoliv počtu (na minulých ročnících vystoupili celé rodinné kapely a rodinné hudební soubory). Hudební vystoupení nemusí být špičkové, jde spíše o atmosféru a o zážitek ze společného rodinného muzicírování!  2.)     Žáci svá hudební vystoupení nahlásí svému pedagogovi, kterého mají na hlavní umělecký obor. Pedagog podrobnosti o tomto vystoupení zapíše do školního systému KLASIFIKACE. Prosíme o uvedení co nejpodrobnějších informací (zejména jmen příbuzných), protože každá rodina dostane pamětní list. Je vhodné, aby si pedagog hlavního oboru rodinné hudební číslo poslechl a případně pomohl s nacvičením. 3.)     Koncert i zvukové zkoušky budou probíhat v knihovně ZŠ Bílá v suterénu (ve vstupním vestibulu vlevo od vrátnice).Samotný koncert začíná v 17.30, zvukové zkoušky před koncertem budou probíhat od 15.00 do 17.20 a na každé rodinné seskupení bude vymezen čas 10 minut. 4.)     Prosíme rodinná seskupení, aby si konkrétní čas zvukové zkoušky rezervovali v rezervačním systému na tomto linku: https://zusharmonie.reservando.cz/#!/bookings/full/3690/2024-04-23 5.)     Podtitulem koncertu je „Nejbláznivější či nejzajímavější rodinná dovolená“, z tohoto důvodu prosíme všechny vystupující na koncertě, aby si připravili krátké vtipné vyprávění k tomuto tématu.  6.)     PRAVIDLA SOUTĚŽE O NEJLEPŠÍ RODINNÝ POKRM-          před koncertem účastníci soutěže odevzdají připravený pokrm-          každý pokrm bude označen číslem a servírován anonymně-          pokrmy mohou být sladké i slané, pečené i nepečené, vařené i nevařené-          pravidla hodnocení jsme zjednodušili: nebudou se hodnotit jednotlivé vlastnosti pokrmu, tj. chuť, vůně, vzhled a vtip pokrmu, ale celý pokrm-          před začátkem hlasování každý přítomný obdrží jednu kuličku a touto kuličkou ohodnotí jeden pokrm, který ho nejvíce zaujal-          každý pokrm bude označen číslem a bude u něj krabička se stejným číslem, do které se vhodí kulička, pokud pokrm zaujme-          každý může ocenit kuličkou pouze jeden pokrm-          každá rodina může dodat do soutěže i více soutěžních pokrmů, přičemž každý pokrm má své vlastní soutěžní číslo-          soutěže se může zúčastnit i rodina, která nevystupuje na rodinném koncertě-          hlavní cenou pro vítěze je 100 % sleva na školném na jedno pololetí následujícího školního roku pro jednoho žáka z rodiny-          druhý v pořadí získá slevu 50 % a třetí získá slevu 25 %-          výsledky soutěže budou vyhlášeny ihned po ukončení soutěže a následně zveřejněny na webových stránkách 
Více

TALENTOVÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA HUDEBNÍ OBORY ŠKOLNÍ ROK 2024 – 2025

7.3. až 30.6.2024 - Marek Vávra
Vážení noví zájemci o studium na naší škole,níže je několik důležitých informací týkajících se talentových přijímacích zkoušek na školní rok 2024 – 2025. Postup při přihlašování na ZUŠNejprve je nutné vyplnit nezávaznou on-line přihlášku, která se nám naimportuje do elektronické školní matriky.Pokud máte zájem o více uměleckých oborů, prosím vyplňte více on-line přihlášek na každý obor zvlášť.On-line přihláška je vyvěšena na tomto linku:https://www.klasifikace.jphsw.cz/prihlaska.php?&uid=k163 Postup při přihlašování na konkrétní termín talentové zkouškyTalentové zkoušky na školní rok 2024 – 2025 se budou konat v pátek 24. května 2024 od 13 do 17 hodin.Ve škole budou dvě stanoviště. U každého stanoviště si můžete zarezervovat konkrétní čas zkoušky.Na každého nového zájemce budeme mít čas 10 minut, z tohoto důvodu je nutné přijít včas (nebo trochu dříve). Talentové zkoušky na klavír budou probíhat v učebně č. 8(poslední patro, přístavek vlevo u dívčích toalet)Rezervace konkrétního termínu talentové zkoušky bude možná od pondělí 6. května 2024 na tomto linku:https://zusharmonie.reservando.cz/#!/bookings/full/3527/2024-05-24 Talentové zkoušky na ostatní hudební nástroje (kromě klavíru) budou probíhat v ředitelně Harmonie č. 1(první mezipatro, první dveře vpravo)Rezervace konkrétního termínu talentové zkoušky bude možná od pondělí 6. května 2024 na tomto linku:https://zusharmonie.reservando.cz/#!/bookings/full/3526/2024-05-24 Průběh talentové zkouškyNoví zájemci o studium nemusí umět hrát na žádný hudební nástroj!Noví zájemci o studium budou prozkoušeni z následujících schopností:A. rytmus: schopnost reprodukovat po zkoušejícím krátké rytmické modelyB. intonační a sluchové předpoklady: rozpoznání směru melodie a počet hraných tonů, určení vyššího a nižšího tónu, opakování krátké melodie spojené s rytmemC. zpěv písně: libovolná píseň bez instrumentálního doprovodu (např. Kočka leze dírou, Pec nám spadla, Skákal pes, Ovčáci čtveráci a další)D. všeobecné předpoklady: komunikace, reakce, tělesná zdatnost, motorika Výsledky talentových zkoušekVýsledky talentových zkoušek budou zveřejněny nejpozději do konce června 2024 na webových stránkách školy v menu Aktuality.Kvůli ochraně osobních údajů (GDPR) bude vyvěšeno jméno přijatého žáka v tomto formátu: "Novák J."a jeho zařazení k pedagogovi CH ZUŠ Harmonie.Zákonným zástupcům žáků, kteří budou přijati ke studiu, bude dále zaslán informační e-mail na e-mail uvedenýv on-line přihlášce.Žákům, kteří přijati nebudou, e-mail zaslán nebude. ZávěremBohužel, kapacita naší školy je omezena a všem zájemců nebudeme moci vyhovět.Volná místa vám můžeme zaručit pouze na kolektivně vyučované obory, jako např. sborový zpěv nebo taneční obor. Marek Vávra – ředitel CH ZUŠ Harmonie
Více