header
Odběr aktualit
Přihlaste se k odběru aktualit.
ZUŠ Harmonie Multimedia
Rychlý Kontakt

Mobil:

+420 603 309 363

Novinky

O škole

ZŠ a MŠ Bílá

Škola byla založena v roce 2001 Markem Vávrou a jeho kolegy Jakubem Nygrýnem a Michalem Brédikem pod záštitou Pražské diecéze Církve československé husitské. Od února do června 2001 byla škola v pronájmu v prostorách farního úřadu Církve československé husitské v Praze Dejvicích ve Wuchterlově ulici.


Od září 2001 sídlí CH ZUŠ Harmonie v budově Základní školy Bílá v Praze Dejvicích nedaleko od stanice metra Dejvická (přesný popis viz. menu „kontakty“).

V říjnu 2003 byla škola zařazena do sítě škol a má akreditaci MŠMT ČR.

CH ZUŠ Harmonii navštěvuje cca 280 žáků (dětí a v menší míře i dospělých).

Právní forma CH ZUŠ Harmonie je obecně prospěšná společnost, jejíž náplní není pouze výuka uměleckých oborů, ale i organizování koncertů a kulturních akcí.

Statutárním zástupcem školy je ředitel a správní rada.

Výchovně vzdělávací program:
V CH ZUŠ Harmonii je vyučováno podle učebních osnov a plánů pro základní umělecké školy vydaných MŠMT ČR pro hudební, taneční a literárně - dramatický obor. Pro umělecké obory „zpěv romské hudby“ a „liturgický zpěv“ byly vypracovány vlastní učební osnovy a plány, které byly schváleny MŠMT ČR. Od 1. září 2012 jsou nově příchozí žáci vyučováni dle vlastního školního vzdělávacího programu.

 

Ve škole se vyučují následující umělecké obory:
Hudební: zpěv (sólový, sborový a liturgický), hra na klavír, klávesy, kytaru, bicí nástroje, zobcové flétny, klarinet, saxofon, housle, violoncello a akordeon. Žáci mají možnost navštěvovat přípravný pěvecký sbor pro děti předškolního věku, pěvecký sbor pro děti školního věku, komorní pěvecký sbor pro dospělé, školní orchestr, žákovskou kapelu, bubenickou kapelu, akordeonový soubor, flétnový soubor a další komorní seskupení.
Taneční: vyučuje se výrazový tanec pro žáky předškolního věku, školního věku i pro dospělé. Po celou dobu výuky je přítomen korepetitor, který tanec hudebně doprovází dle pokynů tanečního pedagoga.
Literárně-dramatický: tento obor je zaměřen na základy herectví, jevištní mluvy, uměleckého přednesu, rétoriky a moderování.

Pedagogický sbor tvoří kolektiv cca 20 pedagogů s potřebnou kvalifikací a dostatečnou praxí.

Koncertní činnost:
Během školního roku se v Harmonii koná několik větších školních koncertů (podzimní koncert v Jamm clubu, benefiční adventní koncert, mikulášský koncert, koncert učitelů a jejich žáků, rodinný koncert, jarní koncert v Jamm clubu, závěrečný koncert, hudebně divadelní podvečer a absolventské koncerty).
Méně zdatní žáci mají možnost vystoupit před publikem na interních koncertech, které organizují pedagogové jednotlivých oborů pro své žáky minimálně jednou za pololetí.
Kromě výše uvedených koncertů a besídek vystupují žáci i pedagogové CH ZUŠ Harmonie na různých benefičních koncertech (např. v chrámu sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí v Praze, v divadle Semafor v Praze, v Ruském středisku vědy a kultury v Praze, v Parlamentu České republiky, v Olivově dětské léčebně v Říčanech u Prahy apod.)
19. a 20. prosince 2007 se uskutečnily v aule ZŠ Bílá slavnostní premiéry původního dětského muzikálu Bílý Motýl, který zkomponoval pedagog CH ZUŠ Harmonie Jakub Nygrýn. Jednalo se o ojedinělý počin, jehož cílem bylo zapojit talentované děti ve věku 7-16 let do společného uměleckého projektu, díky kterému měly možnost veřejně předvést své schopnosti a nabýt nové zkušenosti při vystupování před publikem. Tuto příležitost získalo téměř 60 dětí!
Přípravy muzikálu byly zahájeny na jaře 2007, kdy se uskutečnily první castingy na představitele jednotlivých dětských rolí. A protože se příběh odehrává v horské přírodě, představila se kromě hlavních protagonistů Janka a Jasoňky i řada roztomilých postaviček z tatranské fauny a flory.

1. června 2008 byl úspěšně uveden dětský muzikál Bílý Motýl v německém Berlíně v rámci akce „Děti dětem“, kterou sponzorovaly firmy Vemex s.r.o. a Gazprom Germania.

Při pořádání koncertů a kulturních akcí škola spolupracuje s mladými umělci (např. Happy Day Quintet, Komorní sbory Resonance a Prážata, Malé vinohradské divadlo, Dita Hořínková, Vladimír Jopek, Filip Sychra ad.).
Zajišťujeme kompletní servis při organizování koncertu či jiné kulturní akce podle požadavků zájemce (sestavení programu, moderování, sepsání smluv s umělci, grafický návrh a tisk plakátů a vstupenek, přihlášení na OSA, propagace ad.).

CH ZUŠ Harmonie svou rodinnou atmosférou mezi pedagogy, žáky a rodiči vytváří vhodný prostor nejen pro výuku uměleckých oborů, ale i pro osobnostní růst budoucích umělců.
Naší prioritou je rozvíjet v dětech jejich přirozený talent a probudit v nich radost z vlastního výkonu.
Cílem CH ZUŠ Harmonie je stát se moderní školou se spokojenými žáky a absolventy angažujícími se jak na poli amatérských umělců, tak dále pokračujícími na hudebních, tanečních i hereckých konzervatořích.