header
Odběr aktualit
Přihlaste se k odběru aktualit.
ZUŠ Harmonie Multimedia
Rychlý Kontakt

Mobil:

+420 603 309 363

Novinky

PhDr. Terezie Minářová Výborná, Ph.D.

Terezie Minářová

umělecký obor:

 • sborový zpěv

 

vzdělání:

 • PedF UK v Praze, doktorské studium, obor Hudební teorie a pedagogika (disertační práce na téma: Slovo a hudba ve spirituálu aneb Spirituály v současné podobě s ohledem na jejich textovou složku, interpretaci a pedagogické využití)
 • University College Dublin, studijní pobyt
 • PedF UK v Praze, Collegium Marianum - Týnská škola, bakalářské studium, obor Specializace v pedagogice, Sbormistrovství chrámové hudby
 • ZČU v Plzni, magisterské studium, obor Učitelství pro SŠ, aprobace Čj - Hv
 • Gymnázium Jihlava

 

pedagogická a umělecká praxe:

 • KTF UK v Praze – externí vyučující, um. vedoucí sboru ACANT
 • Pražská konzervatoř – pedagog předmětů Čj a Lit, Dějiny hudby, Hudební teorie, Intonace
 • MŠ Čínská - vedoucí Pěveckého kroužku
 • ZŠ Plamínkové – učitelka HV na 2. stupni
 • Členka realizačního týmu Evropského hudebního kongresu EAS v Praze
 • Hudebně kritická činnost
 • Pedagogická praxe na PedF UK v Praze
 • Pedagogická praxe na Gymnáziu Plzeň
 • Umělecká vedoucí skupin LOKUS a Rančířovské kvarteto (Jihlava)
 • ZUŠ v Jihlavě – obory hra na housle, klavír, varhany 

 

webové stránky:

www.ktf.cuni.cz/KTF-413.html

www.bandzone.cz/acant

 

email:

t1j(zavinac)seznam.cz