header
Odběr aktualit
Přihlaste se k odběru aktualit.
ZUŠ Harmonie Multimedia
Rychlý Kontakt

Mobil:

+420 603 309 363

Novinky

Výuka a hygienická opatření v nadcházejících dnech

21.9.2020

Vážení žáci a rodiče,

protože nám byly nařízení vlády vydané v pátek 18. 9. 2020 nejasné, vznesli jsme dotaz na MŠMT

a byla nám poskytnuta následující informace:

 

1. Při vstupu do školy je nutné nasadit roušku a dezinfikovat nebo důkladně omít ruce.

2. Ve společných prostorách je povinnost roušku mít.

3. Žáci prvního stupně (tzn. ve věku žáků prvního stupně ZŠ) nemusí mít při výuce roušky.

4. Žáci, kteří hrají na dechové nástroje nebo studují zpěv, také nemusí mít roušky.

5. U ostatních uměleckých oborů se doporučuje, aby žáci i pedagog při výuce roušku použili

a měli od sebe dostatečnou vzdálenost alespoň 2 metry.

6. Pokud se pedagog dohodne s žákem a rodičem žáka, že roušku při výuce mít nebudou,

je to možné, ale musí dodržovat co největší vzdálenost od sebe (tzn. alespoň 2 metry).

 

Děkujeme za pochopení.