header
Odběr aktualit
Přihlaste se k odběru aktualit.
ZUŠ Harmonie Multimedia
Rychlý Kontakt

Mobil:

+420 603 309 363

Novinky

INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE K PREZENČNÍ VÝUCE OD 1. 9. 2021

30.8.2021

Vážení rodiče, prezenční výuka od 1. září 2021 bude probíhat víceméně ve stejném režimu jako v červnu minulého školního roku.

 

1.) Žáci, kteří jsou otestováni, očkováni (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo prodělali onemocnění Covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), musí mít nasazenou roušku či respirátor pouze při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech. Při vlastní výuce mohou roušku odložit.

2.) Netestovaní žáci, by měli po celou dobu výuky používat ochranu dýchacích cest dle aktuálního nařízení vlády (roušky, respirátory). Při vstupu do budov školy a ve společných prostorech musí mít nasazenou roušku či respirátor.

3.) V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý žák důkladně umyje ruce vodou a mýdlem, popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole.

4.) Vstup zákonným zástupcům i jiným externím osobám do budovy školy bude omezen na nezbytně nutnou dobu pouze v respirátoru.

5.) Přístup do školy není povolen žákům s pozitivním výsledkem testu na onemocnění Covid - 19 a žákům se zjevnými příznaky respiračního onemocnění.