header
Odběr aktualit
Přihlaste se k odběru aktualit.
ZUŠ Harmonie Multimedia
Rychlý Kontakt

Mobil:

+420 603 309 363

Novinky

INFORMACE K ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU 2021-2022

23.8.2021

Vážení žáci a rodiče,

 

dovoluji si vám podat několik informací týkajících se začátku školního roku 2021-2022:

 

1. školní rok 2021-2022 začíná v středu 1. září 2021

2. provoz školy se bude řídit Manuálem k provozu škol ve školním roce 2021-2022 vzhledem ke Covid 19, viz. tento link: https://www.edu.cz/wp-content/uploads/2021/08/MSMT_Manual-k-provozu-skol-a-testovani.pdf?highlightWords=manu%C3%A1l

Stručně jsou informace sepsané na tomto linku: 

http://www.zusharmonie.cz/aktuality/informace_pro_zakonne_zastupce_k_prezencni_vyuce_od_1__9__2021-detail_novinky-37-0-0-713.html

3. seznam nově přijatých žáků je na tomto linku: http://www.zusharmonie.cz/aktuality/_seznam_nove_prijatych_zaku_od_1__9__2021_a_zaku_prestupujicich_k_jinemu_uciteli-detail_novinky-37-0-0-709.html

4. termíny individuální výuky si žáci (popř. rodiče žáků) domlouvají přímo s pedagogy hlavních oborů. Kontakty na jednotlivé pedagogy jsou v menu Pedagogové

5. rozvrhy kolektivní výuky (hud. nauk, sborového zpěvu, komorní hry a tanečního oboru) jsou pevně stanovené jsou umístěné v menu Rozvrhy

6. přihlášky, odhlášky a žádosti o slevu naleznete v menu Dokumenty

7. na tonto odkazu je možné vyplnit On-line přihlášku

8. přehled prazdnin, svátků a koncertů naleznete v menu Organizace školního roku

9. přehled školného naleznete v menu Škola - podmenu Školné

10. na tomto linku je přístup do elektronických žákovských sešitů: https://www.klasifikace.jphsw.cz/?hash=0777d5c17d4066b82ab86dff8a46af6f

11. fotografie z předešlých akcí je možné shlédnout na: https://www.flickr.com/photos/zusharmonie/sets/

12. videa z předešlých akcí je možné shlédnout na: https://www.youtube.com/user/CHZUSHARMONIE

13. hudební nauky začínají až od druhého týdne (tzn. od 6.9.2021)

14. sborový zpěv začíná ve středu 8.9.2021 (v multimediální učebně v prvním mezipatře v zadní místnosti), více informací o sborovém zpěvu viz. tento link: http://www.zusharmonie.cz/sbory-7.html

15. rozvrh tanečního oboru bude sestaven až během prvního zářijového týdne na základě výuky v ZŠ Bílá (pedagog TO sestavuje rozvrh tak, aby se nekryl s výukou v ZŠ Bílá)

16. žáci v hudebních oborech příčná flétna, klarinet, saxofon, housle by měli od 4. ročníku navštěvovat komorní orchestr (Roman Haas - 603 328 865)

17. žáci v oboru zobcová flétna by měli od 4. ročníku navštěvovat flétnový soubor (Tomáš Svoboda - 734 383 981)

18. žáci v oboru akordeon by měli od 4. ročníku navštěvovat akordeonový soubor (Vladimír Jopek - 604 528 527)

19. žáci v oboru bicí nástroje by měli od 4. ročníku navštěvovat soubor bicích nástrojů (Jakub Nygrýn - 777 129 767)

20. žáci v oboru sólový zpěv by měli od 3. ročníku navštěvovat pěvecký sbor (Tereza Paděrová - 608 666 876)

 

Přeji všem úspěšný začátek školního roku. 

Marek Vávra - ředitel školy